{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

ZARZĄDZENIE NR 88/2014 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Zarządzenie nr 88/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia.