{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Zasada prawidłowego opisywania faktur


Zasada prawidłowego opisywania faktur:

1. Krótkie uzasadnienie poniesionych kosztów.

2. Jeżeli koszt jest uzasadniony wtedy na dokumencie powinna znaleźć się formuła, że jest to wydatek zrealizowany na potrzeby prowadzonych badań celowych (podać tytuł zadania badawczego).

3. Na dokumentach powinno być wpisane źródło finansowania oraz podpis Prodziekana ds. Nauki.